Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

daylight
daylight
4085 7d07
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere
3160 5fcc 500
Reposted fromyachumi yachumi viawishyouwerehere wishyouwerehere
daylight
2318 e080
Reposted fromsardoniczna sardoniczna viaLast-minute Last-minute

November 17 2014

3759 ea13 500
Reposted fromwakeinspring wakeinspring viacotarsky cotarsky
daylight
0428 eba0 500
daylight
5016 2efc
Reposted fromdontbemad dontbemad viapuella13 puella13
daylight
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapuella13 puella13
daylight
Reposted fromkinimini kinimini viapuella13 puella13
daylight

November 02 2014

daylight
2464 5052
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaeredvareth eredvareth

October 20 2014

daylight
daylight
4649 e5ac
Reposted frompiox piox viacompletelydifferent completelydifferent
daylight
daylight

October 12 2014

daylight
  W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss vialittlefool littlefool
daylight
8499 37f4 500
Reposted fromcontroversial controversial viafremde fremde
daylight
- Kiedy pierwszy raz go spotkałaś?
- Byłam w liceum.
- Jaki był?
- Było w nim coś innego, coś niebezpiecznego, ale to mnie nie wystraszyło. Był ekscytujący.
- I jak się przy nim czułaś?
- Jakby wszystko było możliwe.
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
daylight
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę,w której majtki pasują do stanika, wiedz ze to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromresort resort viawasteland wasteland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl